Neuromuskulär fasciaterapi & neuromotorisk träning

Neuromotorisk terapi

Neuromuskulär terapi är en högspecialiserad form av manuell terapi som korrigerar smärta och dysfunktion genom att behandla triggerpunkter, muskelsammanväxningar, både ytlig och djup fascia (bindvävsmönster) samt lymfsystemet. Dessa triggerpunkter, sammanväxningar och fasciamönster kan bildas på grund av ett specifikt trauma, posturalt mönster eller serie av repetitiva rörelser. Neuromuskulära terapisessioner använder behandlingsprotokoll för att korrigera dessa mönster genom att släppa stram fascia, palpera och minska triggerpunkter i snäva muskelband och släppa på områden med spända muskler på ett skonsamt och effektivt sätt. De muskulära smärtområdena och de omgivande musklerna som påverkas på grund av biomekanik och kompensation för den primära smärtan behandlas med dessa protokoll. Trycket som används under behandlingen är baserat på klientens smärttröskel – "no pain, no gain" är inte mottot.

Neuromotorisk teknik

Neuro-muskulär teknik utvecklades av Stanley Lieff DO och Boris Chaitow DO, engelska osteopater. Med långsamt glidande pressurtryck undersöks dysfunktionella områden och behandlar dem sedan med olika riktningar av djupare tryck. Terapeuten försöker 'normalisera' dessa områden genom att tillåta förbättrad cirkulation och 'återställning' av den naturliga kontrollen av senor och muskler. Dess huvudsakliga verkan är på fascia, muskler och muskelfästen. Neuromuskulär teknik kan också tillämpas längs hela ryggraden, med fokus på områden med dysfunktion med fastare tryck. Det används också ibland på mage och armar och ben. Det finns ett komplett system av tillvägagångssätt som har dokumenterats för att tillämpa det på ett brett spektrum av förhållanden. Det finns vissa likheter med Rolfing och några andra djupmassagetekniker samt kraniosakral. Utövare som använder denna metod känner att den kan ge mer långvariga resultat.  

Behandling på djupet

Den här metoden är uppskattad av i stort sett alla kunder. Allt från elitidrottare till smärtpatienter inklusive whiplash, EDS/HSD-patienter. Behandlingen går på djupet fast på ett väldigt skonsamt men effektivt sätt. Terapeuten löser upp adherenser (sammanväxningar/vidhäftningar) i bindväven, triggerpunkter. Framför allt fokuserar vi på adherenser i bindväven som har stagnerat och kan leda till inflammerad vätska/vävnad.  Denna behandling kan med fördel kombineras med Fazer IASTM då palpationskänslan förbättras samt ger snabbare och effektivare resultat.

Vidhäftningar runt ledstrukturer är ofta starkare än de normala vävnaderna och kraft som appliceras kan skada normala vävnader innan sammanväxningar bryts. I närvaro av vidhäftningar ökar många terapeuter ofta kraften i ett försök att bryta ner dem och riskfaktorn ökar proportionellt.

Användningsområden

  • Ytlig och djup fasciabehandling
  • Lymfdränage
  • Triggerpunktsbehandling
  • Djupmassage
  • Mobilisering
  • Ärr och adherenser (sammanväxningar)
Hypermobil

Bild före / efter neuromuskulär fasciaterapi. Ingen manipulation av kiropraktor/naprapat har gjorts.


Ärr och adherenser

Typ av klient: har operationsärr, ärr efter skada eller adherenser (sammanväxningar) etc

Fördelar med Ärr-behandling:
- öka rörlighet och rörelseomfång
- minska ärrets synlighet (ljusare, slätare och mer elastisk)
- minska muskelkramper
- förbättra nervfunktion (domningar, smärta)
- förbättra idrottsprestationer
- förbättra cirkulationen och blod- och lymfcirkulationen
- minska risken för långvariga besvär
- minska emotionella och psykiska besvär som orsakats av ärret

Ärrbehandling lossar på ärrvävnaden och gör den mer elastisk. Detta kan göras på alla operationsärr, ärr från skador och brännskador. Adherenser (sammanväxningar) kan även bildas av mototomt arbete eller livsstil (kost, vatten, stress, mediciner etc). Tekniken är alltså även bra mot frozen shoulder, plantar Fasciit och muskelbristningar.

Att bilda ärr är kroppens naturliga respons för att läka ett sår, oavsett om såret uppkommit på grund av skada eller operation. Ärrvävnad har inte samma struktur som hud. Den är mindre elastisk och kan därför orsaka stelhet, begränsad rörlighet och smärta. Ärr går dessutom oftast djupare än huden och påverkar bindväv, muskler, nerver och cirkulation.

Vidhäftningar runt ledstrukturer är ofta starkare än de normala vävnaderna och kraft som appliceras kan skada normala vävnader innan sammanväxningar bryts. I närvaro av vidhäftningar ökar många terapeuter ofta kraften i ett försök att bryta ner dem och riskfaktorn ökar proportionellt.

Neuromotisk och sensomotorisk träning

Rörelse för fysisk och mental balans. Du får veta hur rörelse kan underlätta inlärning, öka kreativitet, sänka stressnivån, förbättra koordinationen och öka självkänslan. Hur balans i den inre miljön skapas genom rörelser och ger dig själv möjligheter till tydligare kommunikation och bättre koncentration.  Rörelser och aktiviteter som skapar en balanserad, funktionell kroppshållning hos individen och som skapar en bra kommunikation mellan det perifera och centrala nervsystemet. Vid stress fungerar rörelser ofta som en coping strategi.

Kunskapen om systemisk hjärnforskning och träning i neuromotorik skapar förutsättningar att förstå hjärnans sätt att hantera information som mönster. Hjärnans plasticitet och formbarhet gör det enklare att kunna prioritera, vara flexibel och kreativ, kunna skapa en tydlig riktning och drivkraft mot ett gemensamt mål.

Har du några funderingar eller har du redan bestämt dig?

Fyll i formuläret här till vänster så hör vi av oss inom kort!
Intresseanmälan är inte bindande.

Fasciaterapi

OM OSS
Fascia Wellness Akademi  ägs av Keller Wellness AB. Vi är leverantör av klinikutrustning och utbildar kroppsterapeuter i fasciaterapi.

KONTAKT
info@fasciawellness.se
0707220658

BESÖKSADRESS
Nygatan 80 Norrköping