GDPR

_________________________

Vi på Keller Wellness AB (Fascia Wellness Academy) är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som vår besökare, kund eller elev. 

Senaste uppdatering 2021-08-25
Keller Wellness behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Keller Wellness AB (559049-7938) (”KW”, ”vi”) samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Vid frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss via info@kellerwellness.se

Innehållsförteckning - Keller Wellness Personuppgiftspolicy
1. Personuppgiftsansvarig
2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
3. Personuppgifter och cookies
4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
5. Hur arbetar Keller Wellness med cookies?
6. När lagrar vi personuppgifter?
7. Hur samlar vi in cookies?
8. Hur länge lagrar vi cookies?
9. Så här tar du bort cookies I din webbläsare
10. Att ge/dra tillbaka medgivande
11. Att uppdatera sina uppgifter
12. Att bli glömd
13. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
14. Tredjepartsinformation
15. Kontakta oss
16. Ändring av personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
Keller Wellness är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du: -Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter. -Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter. -kan uppdatera dina uppgifter. -kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas. -Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig. -Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör. -Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker. -Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
För dig som besöker vår webbplats
-se länk….
För dig som gör en bokning
-Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller motsvarande)
-Adressuppgifter
-Telefonnummer och e-post -Betalningsuppgifter
För dig som genomför en behandling
-Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
-Adressuppgifter
-Telefonnummer och e-post -Betalningsuppgifter
-Patientinformation (se nedan)

Patientinformation i samband med genomförande av behandling hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritetsingripande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. Personuppgifter och cookies
Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, personnummer, epost osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej. Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför. Klicka här

4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund och/eller elev och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid tex bokning och köp av våra tjänster. Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex tidigare behandlingar. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, tex bokföringskrav och patientdatalagen.

5. Hur arbetar Keller Wellness med cookies?
Läs mer - klicka här


6. När lagrar vi personuppgifter?
Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när
-Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär på vår site
-Du startar en chatt
-På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär osv
-Du gör en bokning av behandling

7. Hur samlar vi in cookies?
Läs mer - klicka här

8. Hur länge lagrar vi cookies?
Läs mer - klicka här

9. Så här tar du bort cookies från din webbläsare
Läs mer - klicka här

10. Att ge/dra tillbaka medgivande
Vi börjar bara behandla dina personuppgifter efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen. Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet variera beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg. För att få ladda ner våra guider måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmälan dig från utskicken genom länk i mejlet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mejlet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system. Du kan även mejla oss på info@kellerwellness.se

11. Att uppdatera sina uppgifter
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejla oss på: info@kellerwellness.se så uppdaterar vi dina uppgifter.

12. Att bli glömd
För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@kellerwellness.se.

13. Att få dina uppgifter utlämnade och / eller exporterade
För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@kellerwellness.se. Vi skickar då snarast alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

14. Tredjepartsinformation
KW kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja KW:s tjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa KW:s rättsliga intressen vid tex bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer KW att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

15. Kontakta oss
Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter och cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@kellerwellness.se

16. Ändring av personuppgiftspolicy
KW förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.fasciawellness.se/gdpr. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.

Övriga länkar - klicka på länkarna
Terms and Condition
Privacy Policy
Cookie Policy