Vad är EDS / HSD?

Vad är EDS / HSD och varför används ofta en zebra som symbol?

VAD ÄR EDS?

EDS – Ehlers-Danlos Syndrom är ett samlingsnamn för en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur. Bindväv består av kollagen, beroende på vilken kollagen som är drabbad kan det uppstå olika konsekvenser i kroppen. Senor, ligament och hud kan ha en försämrad hållfasthet, ökad töjbarhet samt i vissa fall avvikelser i skelett, blodkärl och inre organ. EDS omfattar fjorton olika typer där cEDS (klassisk EDS) och hEDS (hypermobil EDS) är de två vanligaste typerna. EDS är ofta förknippad med smärta och värk. Både kronisk och akut smärta förekommer. Samsjuklighet är vanligt.

VAD ÄR HSD?

HSD – Hypermobilitetsspektrumstörning är en bred diagnos som innefattar överrörlighet i en eller flera leder. Andra symtom är kronisk smärta, nedsatt kroppsuppfattning, muskeltrötthet, upprepade små skador och dislokationer (urledsvridningar). Även andra besvär som förekommer ofta vid HSD är störningar i det icke-viljestyrda nervsystemet, mag-tarmproblem, gynekologiska symtom, blödrubbningar och ökad förekomst av psykiska besvär som ångest och depression.

eds-hsd-behandling-utbildning

EDS KOPPLAS OFTA SAMMAN MED EN ZEBRA. VARFÖR JUST ZEBRA?

I slutet av 1940-talet var professor Theodore Woodward vid University of Maryland School of Medicine och började instruera sina medicinska praktikanter: ”När du hör hovslag, tänk på hästar, inte zebror”. Eftersom hästar är vanliga, medan zebror är relativt sällsynta, kan man logiskt nog gissa att ett djur som gör hovslag förmodligen är en häst. År 1960 var aforismen allmänt känd i medicinska kretsar.

Läkare lär sig att förvänta sig vanliga tillstånd. Men många läkare tycks glömma bort att "zebror" existerar och att få diagnoser och behandlingar kan vara svårare för personer med sällsynta tillstånd. Ehlers-Danlos syndrom anses vara ett sällsynt tillstånd och därför är EDS-patienter kända som medicinska zebror. Denna identitet har nu antagits över hela världen via sociala medier för att hjälpa till att förena vårt samhälle.

VILL DU VETA MER OM HUR DU KAN ERBJUDA BEHANDLING FÖR DINA KLIENTER MED HYPERMOBILITET?

Kontakta oss för intresseanmälan. Vi hjälper dig med information om bland annat:

  • tester och undersökning
  • vilken typ av behandling är att föredra
  • vilken typ av behandling bör undvikas
  • kontraindikationer
  • program för egenvård till klienten
  • ergonomi och egenvård för dig som är terapeut och själv är hypermobil
  • kundpsykologi
  • artiklar, studier
  • ...

Kontakta oss för intresseanmälan!

HAR DU SJÄLV EDS ELLER HSD?

Få hjälp och behandling